"Aasta Haridusjuhi 2017" II preemia pälvis Rapla Lasteaia Kelluke direktor Aune Kähär.

16.novembril 2017 Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hariduskonverentsil kuulutati välja "Aasta Haridusjuhi 2017".

II preemia pälvis Rapla Lasteaia Kelluke direktor Aune Kähär.

Haridusportaali "Aasta Haridusjuhi 2017" auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud haridusvaldkonna arendamisel, tõstnud haridusasutuste mainet ja toonud oma haridusasutusele tuntust.

Aune Kähär on pühendanud oma elutöö lastele, olles kõigepealt kaheksa aastat lasteaiaõpetaja Alu Lasteaed-Algkoolis ning seejärel asudes juhtima Rapla linna lasteaeda Kelluke, kus töötab tänaseni. Aune ise käis lapsena samas lasteaias.

Direktorina hinnatakse ja armastatakse teda nii kolleegide kui laste poolt. Tema arvamus loeb, sest koostööd teeb ta ikka mõtestatult. Kui majas liikuda koos direktoriga, siis ei saa kunagi ilma, et veenduks laste poolehoius oma maja juhile. Aune on hella hingega ja püüab maksimaalselt arvestada vajaduste ja soovidega, samas ei unusta eesmärke järgimast. Hoolekoguga koostöö on alati olnud konstruktiivne. Ausus ja asjade otse arutlemine on siin enamsobivad märksõnad.
Maakonna haridusjuhtide hulgas on Aune autoriteet olles mitmeid aastaid valitud maavanema juures tegutseva Alushariduse Korralduse Nõukoja liikmeks ning selle tööd ka vedanud. Tema juhtimisel on toimunud mitmeid maakonna lasteaedade direktorite ühistegevusi ja koolitusi.

Väga tugev ja kiitustväärt on olnud Aune kaasalöömine Tervist Edendavate Lasteaedade tegevuse vedamisel ja tagant tõukamisel nii omas majas kui maakonnas juhi ja koolitajana. Igal aastal toimub tema suunamisel meie maakonnas Tervist Edendavate Lasteaedade rongkäik, märkimaks ja märkamist suunavaks tegevuseks, et kõik oleks terved. Rapla Lasteaeda Kelluke võib pidada maakonna Tervist Edendavate Lasteaedade lipulaevaks.

Kelluke on Rapla linna üks kolmest kuuerühmalisest lasteaiast. Ühist järjekorda vaadates on vanematele Kelluke kõige atraktiivsem ja soovitum lasteaed linnas.

Lasteaeda on etapiviisiliselt renoveeritud juba viis aastat. Kordagi ei ole see maja töötajatele olnud takistuseks oma põhitöö tegemisel, asjad on alati korraldatud hästi ja lapsed saavad õppekava omandada igas olukorras. Aune teeb ise ja toetab kaastöötajaid.

Aune Kähäri uus väljakutse on luua rühmad ja tingimused oma lasteaias hariduslike erivajadustega (HEV) lastele. Seepärast asus ta käesolevast sügisest õppima Tartu Ülikooli tööd HEV lastega.

Vallavalitsus hindab Aune tööd kõrgelt. Kolleegid omas majas tunnustavad Aunet kui tegusat ja nõudlikku juhti, samas julgevad teha kriitikat ja olla avameelsed.

Palju õnne ja tegutsemislusti ka edaspidi, Aune Kähär!