7. detsembri volikogu istungil

7. detsembri istungil osales esimest korda Erika Reinumägi, kes asus volikogusse asendusliikmena eelmisel istungil valitsuse liikmeks kinnitatud Anne Lehte asemele.

Istungi alguses palus Aare Heinvee päevakorrast välja jätta 3. punkt, mis puudutas revisjonikomisjoni liikmete valimist. Kalle Toomet tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja  punkt 2. revisjonikomisjoni liikmete arvu määramise kohta. Volikogu nõustus 11 poolthäälega muudatusettepanekutega.

 

Otsustati määrata Rapla valla esindajateks Sihtasutuse Raplamaa Omavalitsuste Arengufond nõukogus Ain Täpsi ja Alar Mutli.

Võeti vastu Raikküla valla 2017. aasta II lisaeelarve.


Järgmine volikogu istung toimub 21. detsembril.