Aeg tunnustada tublimaid!

Meenutage neid kõiki erilisi sündmusi, toredaid inimesi, ettevõtteid, seltsinguid, ühendusi, kes andsid oma panuse 2016. aastal Rapla valla heaks ja kes kõik vääriksid tunnustamist.

Rapla Vallavalitsus ootab 1. veebruarini 2017 ettepanekuid tublimate tunnustamiseks.

Vormikohaseid ettepanekuid võivad teha kõik valla kodanikud, ettevõtjad, ühendused, seltsingud.

Rapla vald tunnustab:
• Rapla valla aukodanik
Rapla valla aukodanikuks nimetamine on Rapla valla poolt  antava tunnustuse kõrgeim aste. Aunimetus antakse üksikisikule, kellel on silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel.

• Haridusauhind „Rapla Rüblik"
Omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

• Kultuuriauhind „Valla Vedur"
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

• Valla parimad sportlased
On valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

• Majandusauhind „Rapla Sild"
On aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

• Sotsiaalvaldkonna „Elusa tule auhind"
Omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Tunnustamine toimub 3. märtsil 2017 volikogu esimehe ja vallavanema Rapla valla 126. aastapäeva tähistamise pidulikul vastuvõtul.

Täpsema info,  taotluse vormi ja tunnustuse avaldamise korra leiate siit.