Anna oma hääl valdade ühinemiseks!

Elanike arvamuse väljaselgitamine valdade ühinemiseks Rapla vallas

Rapla Vallavalitsus korraldab seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega elanike arvamus väljaselgitamise (rahvaküsitluse).

Iga Rapla valla elanik, kes küsitluse ajaks on saanud vähemalt 16-aastaseks ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas saab vastata küsimusele, kas ta toetab Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsuseks.

Elektrooniline küsitlus algab 07.12.2016. a kell 10.00
ja lõpeb 08.12.2016. a kell 20.00.

 

HÄÄLETAMISEKS VAJUTA SIIA. 

 

Küsitluspunktides toimub küsitlus
11.12.2016. a kell 12.00–20.00 ja 12.12.2016. a kell 10.00–18.00.

 

Küsitlus korraldatakse Rapla valla haldusterritooriumil neljas küsitluspunktis: Rapla Kultuurikeskuses, Hagudi raamatukogus, Kodila raamatukogus, Kuusiku lasteaed-päevakeskuses.

Küsitluses osalemiseks tuleb analoogiliselt valimistega kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Isikud, kes viibib küsitluse toimumise päeval Rapla vallas, võivad taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui nende tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 12. detsembril 2016. a hiljemalt kella 15.00ks.

Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 12. detsembril 2016. a. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ants.soodla@rapla.ee, rapla@rapla.ee või paberil Rapla Vallavalitsuse postiaadressile: Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald, 79511.

Esitatavas taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu (näiteks: Palun mul võimaldada 12. detsembril 2016. a toimuval küsitlusel täita küsitlusleht kodus), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks: tervislik seisund, kõrge iga, transpordivõimaluse puudumine), taotleja allkiri ja kuupäev.

 

Ants Soodla
Rapla vallasekretär

 

 

Küsitluspunktide asukohad ja nende piirkonnad

 

Küsitluspunkt nr 1: Rapla linn, Tallinna mnt 17a – Rapla Kultuurikeskus (Valgre tuba)

Küsitluspunkti kuuluvad Rapla linn, Alu alevik ning Sulupere, Tuti, Mahlamäe, Nõmme, Valtu, Ülejõe, Väljataguse, Juula,  Kalevi,  Sikeldi küla ja Alu-Metsküla, Ridaküla ning Uusküla.

Küsitluspunktis toimub küsitlus elanikele, kelle elukoha andmed on katud rahvastikuregistrisse Rapla valla täpsusega.

Küsitluspunkt nr 2: Hagudi alevik, Kooli 1 – Rapla Keskraamatukogu Hagudi haruraamatukogu

Küsitluspunkti kuuluvad Hagudi alevik, Aranküla, Oola, Hagudi, Purila, Seli, Röa, Kuku, Koigi, Seli-Nurme, Äherdi ja Mõisaaseme küla.

Küsitluspunkt nr 3: Kodila küla, Kooli 5 – Rapla Keskraamatukogu Kodila haruraamatukogu

Küsitluspunkti kuuluvad Oela, Raka, Kodila-Metsküla, Kelba, Ohulepa, Kodila, Palamulla, Tapupere, Kõrgu ja Mällu küla.

Küsitluspunkt nr 4: Kuusiku alevik, Kuusiku Mõisaallee 3 – Kuusiku Lasteaed-päevakeskus;

Küsitluspunkti kuuluvad Kuusiku alevik, Kuusiku-Nõmme, Lipstu, Tõrma ja Iira küla.