Arengufondi projektide vastuvõtmise tähtajad on muutunud.

Raplamaa Arengufondi projektide vastuvõtmise tähtajad on muutunud.

Alates 2017.aastast võetakse projekte vastu kaks korda aastas - 10.jaanuaril ja 10.mail.

Muudatus on ka seoses projekti eelarvega. Vähendatud toetuse eraldamisel esitab toetuse saaja Arengufondile täpsustatud projekti eelarve.

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond
Tallinna mnt 14-323, 79513 Rapla
tel 485 5686, mob 5349 3396
arengufond@raplamaa.ee
www.arengufond.raplamaa.ee