Arvamuse andmine geoloogilise uurimisloa saamiseks

Rapla Vallavolikogu otsustas 28. aprilli istungil nõustuda geoloogilise uuringuloa andmisega aktsiaseltsile TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu teostamiseks Künka II uuringuruumis ning osaühingule Procura Grupp OÜ geoloogilise uuringu teostamiseks Reinu VI uuringuruumis.

 

AS TREV-2 Grupp esitas Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse Künka II uuringuruumis.

Künka II uuringuruum asub Seli külas eraomanduses olevatel Künka ja Kasevälja katastriüksustel.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Künka kruusamaardlaga ning kehtiva Künka kruusakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaaga.

Kavandatava geoloogilise uuringuga soovib AS TREV-2 Grupp uurida valdavalt Künka kruusakarjääri lamamisse jäävat ehituskruusa ja ehitusliiva.

Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on ehituskruus ja ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.

Procura Group OÜ esitas Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse Reinu VI uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.

Reinu VI uuringuruum asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas Mölli katastriüksusel, mille omanikuks on Osaühing Metsara-Metspere Põllumajandussaadused.

Uuringuruumi piires ei ole kattumist arveloleva varuga. Uuringuruumi teenindusala pindala on 17,76 ha. Kavandatava geoloogilise uuringuga soovib Procura Group OÜ välja selgitada uuringuruumi piires esineva võimaliku maavara kvaliteeti ja kogust.

Kui geoloogilise uuringu tulemusega kinnitatakse Reinu VI uuringuruumi piires maavara aktiivne tarbevaru, soovib Procura Group OÜ taotleda sinna maavara kaevandamise luba.

Uuringu käigus plaanitakse rajada 15 puurauku. Uurimissügavus on kuni 22 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ J. Viru Markšeideribüroo.
Taotletava loa kehtivus on 2 aastat.