Arvamuste kogumine Kuusiku tee 4a detailplaneeringu elluviimise küsimuses

KAASAV LINNAPLANEERIMINE

Laiema üldsuse kaasamist otsustus- ja planeerimisprotsessi peetakse kaasajal jätkusuutlike lahenduste kujundamisel väga oluliseks. Tuntud on Põhjamaade pikaajaliste traditsioonidega demokraatlik planeerimine; ka Eestis rakendatakse mitmetes omavalitsustes ühe- või teistsugust kaasamismudelit. Kodumaise praktika kohta võib huviline lugeda näiteks Linnalabori lehelt (http://www.linnalabor.ee/kaasavplaneerimine/).

Ruumiline planeerimine on avalik. Kehtiv õigusruum annab otsustajale mitmeid võimalusi kodanike kaasamiseks. Rapla vallas on nii menetletavate planeeringute kui projekteerimistingimuste andmed kodulehel väljas, olulisematele otsustele eelneb teavitus ajalehes ja puudutatud isikuid kaasatakse ka otsesuhtluse vahendusel. Mõnede üksikute eranditega jääb vallakodanike tagasiside tavaliselt siiski kesiseks: planeeringu avalikul arutelul osaleb reeglina vaid mõni üksik huviline ja avalikus väljapanekus olevate materjalide kohta ei arvata enamasti midagi. On meil tõesti kõik nii hästi või tundub olukord sedavõrd lootusetu?

Huvi leiguse juured võivad peituda arvamuses, et üksikisiku seisukoht ei muuda niikunii midagi ja peale jääb enamuse või liidrite vaatenurk. Mastaapseid projekte kipub tõesti saatma rohkem või vähem demokraatlik massiefekt, ent kohaliku tasandi otsuste korral, kus võimalikke arvajaid ongi vaid üksikud, väärib iga hea mõte vaagimist.

Kaasamise eesmärk on võimalikult paljudele sobiva elukeskkonna kujundamine. Absoluutselt kõiki rahuldav variant pole tihtilugu vastandlike suundumuste tõttu võimalik, küll aga loob erinevate seisukohtade kaalumine eelduse mõtestatumate otsuste langetamiseks ja viib lõpptulemusena parema ruumilise keskkonnani. Usun, et Rapla on just nii hea kui me seda kogukonnana soovida söandame.


ARVAMUSTE KOGUMINE KUUSIKU TEE 4a DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISE KÜSIMUSES

Kuusiku tee 4a kinnistule on 2007. aastal kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud kuni kolmekorruselise korterelamu ja ärihoone püstitamine hoonealuse suurima pinnaga kuni 600 m2. Hoonet pole seni kavandama hakatud.

Maatüki vastu on huvi tundnud autode iseteeninduslikku pesulat kavandav ettevõte, kes sooviks olemasolevast ehitusõigusest kasutada vaid väikest osa, rajades ühekorruselise ärifunktsiooniga teenindushoone hoonealuse pinnaga ca 200 m2.

Palume valla elanikel avaldada arvamust kavandatava autopesula sobivuse kohta Kuusiku tee 4a krundile:

  Autopesula sobib Kuusiku tee 4a krundile
  Kuusiku tee 4a krundile tuleks ehitada kolmekorruseline kortermaja koos äripindadega

Valla kodulehel on avatud sellekohane küsitlus 9. mail kella 8.00 - 25. maini kella 18.00. Samuti saab arvamused edastada vallavalitsusele kirja, e-kirja või käsipostiga hiljemalt 25. maiks 2017.

Link küsitlusele.

Variante illustreerivad skeemid Maa-Ameti ortofotol: