EAS toetab Alu spordihoone katuse renoveerimist 110 330 euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada Rapla Vallavalitsuse taotlust „Alu spordihoone kõrgema osa katuse rekonstrueerimine" regionaalsete investeeringutoetuste programmi viimases taotlusvoorus 78 330 euroga. Rapla maakonnast esitati kokku üheksa taotlust, millest toetust jagus vaid kahele. Alu spordihoone oli hindamise pingereas esimesel kohal.

Eelmisel aastal oli maksimaalseks toetussummaks samas meetmes 32 000 eurot  ja vallavalitsuse poolt esitati projekt „Alu spordihoone katuse osaline rekonstrueerimine", mis sai ka rahastuse. Nimetatud toetusega korrastati ja soojustati spordihoone madalama osa katus.

Uue toetusega saab käesoleval aastal korda maja kõrgema osa katus, seega saab kogu spordihoone korraliku katuse. Lisaks EASi toetusele rahastab katuse rekonstrueerimist Rapla vald: mõlema projekti peale kokku ca 80 850 euroga. Rapla valla eelarvest on käesoleval aastal plaanis vahetada välja ka spordihoone aknad. Seetõttu paranevad erinvas vanuses elanikele sportimise, kooskäimise ja vaba aja võimalused. Paraneb ka hoone soojapidavus ning vähenevad küttekulud.