Esitage ideid 2017. a. kaasavasse eelarvesse

Ootame kaasava eelarve ideid 22. jaanuarini 2017.

Rapla valla elanikud saavad kolmandat aastat pakkuda välja ideid ning otsustada, mille jaoks nad sooviksid kasutada kuni 30 000 eurot valla eelarvest.

Eelmisel aastal esitati 7 ideed, üle-eelmisel aastal 11. Enim hääli saanud ideedest on teostatud Tõnu Susi muusikastuudio ja elluviimisel Rapla Korvpallimuuseumi rajamine.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 eurot. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2017. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Kaasava eelarve ideid võib esitada 22. jaanuarini 2017 Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.

Hääletamine on planeeritud läbi viia märtsis 2017.

Täpsem info valla kodulehel.