Kaasava eelarve ideede esitamine lõppenud

Kaasava eelarve ideede esitamise tähtajaks, 22. jaanuariks, laekus üheksa ideed:

1.      Rapla Perekeskus – terve pere keskus
2.      Lauatenniselauad värskes õhus
3.      Välijõusaalid / virgestusalad Rapla valda
4.      Rapla Raadio kõlama
5.      Rapla rattapargi loomine
6.      Rapla multifunktsionaalne miniväljak
7.      Rapla discgolfi kaardile
8.      Uusküla tervisepargi arendus
9.      Vesiroosi tiigi ujumiskoht

Laekunud ideedest tehtud kokkuvõtetega saab tutvuda valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/2017-kaasav-eelarve. Soovijad võivad nende kohta seal samas 29. jaanuarini arvamust avaldada. Ootame arvamusi koos selgitustega eeskätt siis, kui leiate, et mõni idee mingil põhjusel ei sobi või seda oleks vaja muuta. Tuleb silmas pidada, et arvamuse avaldamine ei ole veel hääletamine. Hääletamine on kavas läbi viia märtsis 2017, täpsed ajad antakse peatselt teada.

Vahepeal toimuvad ideede esmane analüüs ja sõelumine. Selle käigus hinnatakse esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve korrale ning selgitatakse välja ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Hääletamisele ei pääse ideed, mis ületavad ilmselgelt teostamiseks ette nähtud rahalist mahtu või ei vasta kaasava eelarve nõuetele.

27. veebruaril kl 17.00 toimub Rapla Vallavalitsuse 2. korruse saalis hääletusele minevate ideede  tutvustamise infopäev, kus inimestel on võimalus oma esitatud ideid tutvustada.

 

Herkki Olo
arendusnõunik