Konkurss Rapla turule haldaja leidmiseks

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Rapla vallale kuuluva Rapla turu kinnistu haldaja leidmiseks alates 1. oktoobrist 2017 kuni 30. septembrini 2018. Nimetatud tähtajaks lepingut nõuetekohaselt täitnud haldajaga on lähtuvalt Rapla keskväljaku ja uue turu piirkonna väljaarendamise plaanidest võimalik pikendada lepingut kuni 30. septembrini 2020.


1.  Rajatise asukoht, suurus, pakkumise alghind: aiaga piiratud osaliselt asfalteeritud plats Rapla linnas Taara tn 4 (katastritunnus 67001:003:0019), üldpinnaga 2276 m² (Asukohta skeem allpool). Rendi alghind on 150 eurot kuus.

2. Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress;
2) tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta;
3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (igakuine rendisumma eurodes);
4) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri (või digitaalne allkiri), juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.


3. Haldaja ülesanded:
•  Turul kaubandustegevuse korraldamine.
•  Turul aia- ja põllumajandussaaduste, taimede, seemnete ja istikute, toidukauba ning käsitöö müügi võimaluste tagamine.

4. Lisaks kohustub haldaja:
•  Sõlmima lepingud kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus, ühisveevarustus ja –kanalisatsioon jm) osutajaga.
•  Korraldama varal igapäevase heakorra, lumekoristuse ning turul viibivate inimeste ohutuse ja turvalisuse.
•  Teostama turul vajalikud remont- ja hooldustööd oma kuludega.
•  Võimaldama liiklejatel kasutada turuga piirnevaid tänavaid ning turu esisel olevat Taara tänava parklat.
•  Korraldama turul turu lahtioleku ajal WC toimimise.
•  Tasuma Rapla Vallavalitsusele rendimakse igakuiselt maksustatava kuu 20ndaks kuupäevaks.


5. Haldajal on keelatud haldamise lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

6. Konkursist osavõtjatel esitada pakkumised 7. septembriks 2017 kella 10.00 e-kirjaga aadressile rapla@rapla.ee või Rapla Vallavalitsusse (Viljandi mnt 17, 79511 Rapla).


7. Vallavalitsus sõlmib lepingu kõrgeimat rendihinda pakkunud nõuetele vastava pakkujaga. Kui esitatakse kaks võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis valitakse välja pakkuja, kes esitas oma pakkumise varem. Kui pakkumise võitja ei nõustu lepingu sõlmimisega, on vallavalitsusel õigus otsustada, kas sõlmida leping teise koha saanud pakkujaga või konkurss tühistada.

Asukoha skeem (kaart: Maa-amet 2017)