Kultuuritoetuste määramine

Rapla Vallavalitsus määras 16. jaanuari istungil Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2017. a I vooru projektitoetusteks 1450 eurot.


Tähtaegselt laekus viis taotlust, millest otsustati toetada, vastavalt kultuurinõukogu ettepanekule, nelja projekti:

Terve Pere Pesa Mittetulundusühingu projektile "MUDILASTE KLUBI - Eesti Vabariigi sünnipäev 2017" eraldati 500 eurot;
RIINIMANDA KOORISTUUDIO projektile "Noortekoor Mitte-Riinimanda vabariiklikul segakooride konkursil" eraldati 300 eurot;
RIINIMANDA KOORISTUUDIO projektile "Riinimanda Teatri ettevalmistus ja osavõtt vabariiklikust Miniteatri Festivalist Saaremaal" eraldati 150 eurot;
Rapla Haridusseltsi projektile „Noortemuusikali "Grease" korraldus" eraldati 500 eurot.

Mittetulundusühingu Kultuurirahvas Raplamaal projekt "Rapla maakonna kollektiivide osalemine noorte laulu- ja tantsupeo seminaridel ja eelproovides Tallinnas, Paides ja Türil" otsustati jätta toetamata, kuna küsitud kulude tasumine on juba eelnevalt planeeritud kultuuritöö eelarvesse.

 

Lisaks ühekordsetele projektitoetustele määrati 5351 eurot 2017.a. traditsiooniliste sündmuste korraldamiseks alljärgnevalt:
Mittetulundusühingu Scarlet projekt "Miss Raplamaa 2017" - 500 eurot;
Mittetulundusühingu Vesiroosi kool projekt "Vesiroosivisioon" - 500 eurot;
Rapla Erilasteaia Pääsupesa projekt "Rapla valla koolieelikute 15. teatripäev" - 426 eurot;
Rapla Erilasteaia Pääsupesa projekt "Hingedepäev" - 120 eurot;
Mittetulundusühingu NOMELA projekt "Noorte jõulukontsert 2017" - 320 eurot.
Mittetulundusühingu Rapla Kirikumuusika Festival projekt "XXV Rapla Kirikumuusika Festival" - 2700 eurot;
Hagudi Põhikooli projekt: "Rapla valla koolide nukuteatripäev" - 335 eurot;
Mittetulundusühingu Vesiroosi kool projekt: "Noorte filmifestival "Kaader"" - 450 eurot.