Muudatus Rapla Vallavolikogu koosseisus

Volikogu liige Jaak Karp esitas 21.03.2017 avalduse tagasiastumiseks volikogu liikme kohalt.
2013. a toimunud Rapla Vallavolikogu valimistel kandideeris J. Karp Eesti Reformierakonna nimekirjas.
Eesti Reformierakonna asendusliikmete nimekirjas oli järgmiseks asendusliikmeks, kellel õigus asuda täitma volikogu liikme ülesandeid, Vladimir Korolkov.
V. Korolkov loobus aga volikogu liikme kohast ning valla valimiskomisjon küsis nõusolekut volikogu liikmeks asumiseks järgmiselt asendusliikmelt Rain Oksaarelt. R. Oksaar oli nõus asuma täitma volikogu liikme ülesandeid ning 27.03.2017 luges Rapla valla valimiskomisjon volikogu liikme J. Karbi volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning määras volikogu liikmeks asendusliikme Rain Oksaare.
Asendusliikme volitused volikogu liikmena algasid valla valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest 27.03.2017.

 

Ants Soodla
Vallasekretär, valla
valimiskomisjoni esimees