Noorte algatusi toetatakse kuni 1000 euroga

Noortele suunatud kogukonna-algatuste fond "PickUp- Briti eri" alustab 7-26-aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist.

Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 5- liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad.

Oluline fookus on erinevate keele- ja kultuuritaustaga noorte ühistegevusel.

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Toetuse alla kuuluvad kaks erinevat tegevusformaati- noortelt noortele huvitegevuse käimalükkamine ja kogukonda mõjutavate tegevuste korraldamine. Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja aruandlus noorte poolt läbi viidud.

Projektikonkursi eelarve on 17 000 EUR. Toetuse määr kuni 1000 eurot projekti kohta. Tegevusi rahastatakse Briti Nõukogu poolt.

Rahalised kulutused peavad olema tehtud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 31. märts 2017. Tegevused võivad jätkuda.

Postertaotlusi oodatakse hiljemalt 04.12.2016 e-posti aadressil pickup@ank.ee.

Oluline on jälgida, et postertaotluse idee pildil on üheselt arusaadav.

Toetuse pälvivad enim "laike" saanud ideed

Postertaotlused avaldatakse 05.12.2016 Eesti ANK Facebooki lehel. Taotlustele on võimalik anda "laigiga" oma poolthääl hiljemalt 16.12.2016 kell 15. Enim hääli (laike) kogunud ideed konkursi eelarve suuruses pälvivad toetuse. Leping sõlmitakse noori esindava asutusega ning toetuse kasutusest koostatakse lõpetuseks posteraruanne või videoklipp.

Projektikonkursi juhend on leitav siit.