Rapla Gümnaasiumi direktori konkurss

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Rapla Gümnaasiumi direktori

ametikoha täitmiseks.

Rapla Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2018. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on kooli meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine.

Täpsemalt  saab konkursitingimuste kohta lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Dokumentide esitamise tähtaeg on juba 27. veebruar 2017.