Rapla keskosa detailplaneering

Rapla Vallavolikogu otsustas 23. veebruari istungil võtta vastu Rapla linnas Rapla keskosa detailplaneering ning korraldada sellele Rapla Vallavalitsuse fuajees 16. märtsist – 29. märtsini avalik väljapanek.

Detailplaneering on üldplaneeringut järgiv ja hõlmab ca 2,7 ha ala Rapla kultuurikeskuse, Tallinna mnt 18, 22 ja 23 ärihoonete, Hariduse tn 3 ärihoone ja Taara ning Taara põik tänavate piirkonnas.

Detailplaneeringu eesmärk on Rapla keskosale tervikliku ruumilahenduse koostamine, mis saab lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Planeeringuga kujundatakse linna keskne avalik väljak ja haljasalad, muudetakse Rapla linna keskus sidusamaks, elavdatakse ala kasutust, lahendatakse liikluskorraldus ja nähakse ette linna esindusväljaku perimeetrile linnaruumiliselt sobiv hoonestus. Planeeringuga korrigeeritakse olemasolevate kinnistute piire ja moodustatakse rajatava keskväljaku ümber uued ühiskondliku, äri-, elamu- ja liiklusmaa sihtotstarbega krundid ning määratletakse kruntide ehitusõigus.

Detailplaneeringu materjalid on nähtavad Rapla valla kodulehel.