Rapla valla eelarvest huvihariduse toetamise korra kehtestamine

Rapla Vallavolikogu kehtestas 30. märtsi 2017 istungil Rapla valla eelarvest huvihariduse toetamise korra.

Huvihariduse omandamine on vabatahtlik. Huvikooliseadus (ega mõni muu seadus) ei kohusta omavalitsusi huvihariduse osas omavahel arvlema. Seepärast on vajalik igal omavalitsusel kehtestada oma kord, mille järgi toiminguid tehakse.

Rapla vallas on kaks munitsipaalhuvikooli.
Rapla Muusikakoolis on võimalik õppida alljärgnevatel huvialadel:
laul (põhi, vaba, huviõpe); akordion (põhi, huvi, vaba); saksofon (põhi, huvi, vaba); klassikaline kitarr (põhi, vaba); klarnet (põhi, huvi); flööt (põhi, vaba, huviõpe); löökpillid (põhi, vaba, huviõpe); tšello (põhi, huvi, vaba); viiul (põhi, huvi); klaver (põhi, huvi, vaba); plokkflööt (põhi, huvi); tuuba (vaba); trompet (põhi, huvi); metsasarv (põhi, huvi).

Rapla Huvikoolis on õpetatavad huvialad laulmine ja õmblemine.

Valla huvikoolides puudub kunsti huviala. Rapla maakonnas on võimlaik kunstihuvialal õppida Kehtna Kunstide Koolis, Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis, Kohila Koolituskeskuses.

Et avardada huvihariduse võimalusi, kehtestatakse korraga ühtne põhimõte, mille alusel toetatakse  huvihariduse, millist Rapla vallas ei pakuta, omandamist Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Rapla maakonnas asuvates munitsipaalhuvikoolides.