Rapla valla huvikoolide õppetasu suuruse kehtestamine

Rapla Vallavolikogu kehtestas 30. märtsi 2017 istungil Rapla valla huvikoolides  õppekulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra ühe lapse kohta kuus ja õppetasu soodustused.

Õppetasud huvikoolides kehtestatakse järgnevalt:
1) Rapla Muusikakooli ettevalmistusklassis 20 eurot kuus;
2) Rapla Muusikakooli põhi- ja huviõppes 30 eurot kuus;
3) Rapla Muusikakooli vabaõppes 25 eurot kuus;
4) Rapla Muusikakooli pilli ja laulu vabaõppes täiskasvanutele 84 eurot kuus;
4) Rapla Huvikooli laulustuudios18 eurot kuus;
5) Rapla Huvikooli õmblusstuudio õpilastele 12 eurot kuus;     
6) Rapla Huvikooli õmblusstuudio täiskasvanutele 24 eurot kuus. 

Ühest perest kahe või enama lapse valla huvikoolides õppimise korral kehtestatakse õppetasu soodustus vanema taotluse alusel teise lapse puhul 50% ning alates kolmandast lapsest 100%.

Soodustus kehtib laste kohta, kus laste ja nende vanemate või üksikvanema puhul vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel  Rapla vallas.

Käesoleva aasta 17. veebruari seisuga on Rapla Huvikoolis 111 õppurit, neist 19 on õmblusstuudios (lapsed 8, täiskasvanud 11) ja laulustuudios 93 (1 laps mõlemal huvialal).

Rapla Muusikakoolis on sama kuupäeva seisuga 145 õppurit, neist ettevalmistusklassis 9 , põhi-ja huviõppes 130, vabaõppes 6.