Rapla valla tuleohutu aasta 2017

Eelmine aasta möödus Rapla vallas õnneks ilma traagilisemate põlenguteta ja tulekahju tagajärjel keegi oma elu ei kaotanud. Vallas toimus kuus hoone tulekahju, mille tekkepõhjuseks oli kolmel juhul hooletus. Seega oleks need kolm tulekahju võinud olemata olla, kui inimesed oleksid veidi hoolsamad olnud. Üle Eesti hukkus tules aga kahjuks 39 inimest, neist üks ka Rapla maakonnas.

Eelmisel aastal külastasid päästjad Rapla vallas rohkem kui kuutekümmet majapidamist. Paljudes kodudes vajavad küttekolded väiksemaid remonditöid, millele elanike tähelepanu pöörati. Mitmes kodus oli vaja taas meelde tuletada suitsuanduri vajalikkust, kuna 2009. aastast alates kohustuslik  töökorras suitsuandur puudus sealt ikka veel. Positiivne oli see, et enamusel kodudest olid korstnad korralikult pühitud ning elektrisüsteem heas korras.

Sellelgi aastal teeme Rapla vallas kodukülastusi ja anname inimestele nõu tuleohu vähendamiseks oma kodus. Kindlasti ei ole vaja meie külastust karta, sest me tuleme teid siiski aitama ja nõu andma. Võite ka ise meid kohale kutsuda, kui helistate päästeala infotelefonil 1524 ning oma soovist või probleemist teada annate. Seniks aga kuni päästjad ei ole teie juurde juhtunud, mõned meeldetuletused, et te kõik saaksite ise oma kodu tuleohutumaks muuta. Sel moel möödub ehk ka käesolev aasta ilma traagiliste tuleõnnetusteta.

Kindlasti ärge unustage, et korstnapühkija tuleb korterelamutesse korstnaid pühkima kutsuda igal aastal ning eramajadesse vähemalt iga viie aasta tagant. Saadud akt hoidke järgmise pühkimiseni alles. Korstnapühkijate kontakte jagab teile päästeala infotelefon 1524.

Kui teie kodus on ahi, kamin või pliit, soovitame lisaks suitsuandurile muretseda koju ka vingugaasiandur, mis reageerib vingugaasisisaldusele ruumis. Mürgine ving võib tuppa tungida kütteseadme siibri liiga varasel sulgemisel ja on teie tervisele äärmiselt ohtlik. Suitsuandur sellest märku ei anna ning lõhna või maitset vingugaasil ei ole, seega on vingugaasiandur ainuke abiline, kes teid õigel hetkel hoiatab. NB! Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit, vaid võib olla suitsuandurile lisaks.

Kahjuks ei hüüa õnnetus  tulles. Kui teie kodus või õuel siiski tuli lahti pääseb, on väga oluline, et te ise kiiresti sellele piiri panna suudaksite. Selles aitavad teid näiteks tulekustutustekk ja tulekustuti. Tulekustuteid on erinevaid ning kui te müüjale oma vajadustest teada annate, leiate kindlasti endale sobiva kustuti. Väikesest tulest saab suur tulekahju ainult paari minutiga ja päästjate kohale jõudes on tihti kahjuks juba hilja nii vara kui elusid päästa. Seepärast aitame ennast eelkõige ise!

Vaadake ka üle, et teie kodu oleks abilistel (nii kiirabil, päästjatel kui politseil) lihtne leida ja kriitilises olukorras ei läheks ükski tähtis sekund kaduma. Selleks on vaja, et teie eramutel ja korteritel oleks numbrid peal ning taludeni juhataksid nimesildid.

Tavalise suitsuanduri tähtsusest olete te loodetavasti kõik juba kuulnud. Vähem teatakse seda, et kuulmispuudega inimestele, kes tavalise anduri häält ei pruugi kuulda, on välja töötatud erilised vaegkuuljate suitsuandurisüsteemid. Kui teil sellist andurit vaja on, uurige selle tellimise kohta täpsemalt oma perearstilt ning valla sotsiaaltöötajalt.

Me ei väsi kordamast, et kui te olete oma kodu ohutuks muutnud, siis palun vaadake üle ka oma lähedaste ja naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja, siis aidake neid ise või andke neist teada. Ärge pigistage probleemi ees silmi kinni! Võtke telefon ja helistage kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse. Rohkem teie tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse  tegelema ja lahendus leitakse ühiselt. Kui õnnetus on juba juhtunud, ei ole enam mõistlik hakata rääkima, et riskikäitumist oli juba ammu näha ning kõigile teada. Siis on juba väga hilja.

 

Olge julged ja hoolivad!

Turvalist aastat!

 

Tauno Sau
Rapla Päästekomando pealik