Rapla Vallavalitsuse 4. detsembri istungil

Täna, 4. detsembril, peeti möödunud nädalal volikogu poolt kinnitatud uue vallavalitsuse esimene istung.


Anti luba füüsilisest isikust ettevõtjale Meelis Kernile 10. detsembril 2017 Rapla linnas jõululaada korraldamiseks.

Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 600 eurot alljärgnevalt:
MTÜ INGLI PUUDUTUSe projektile „Lavastuse „MINA OLEN" rahva ette toomine ja uute lavastuste ettevalmistamine" -  250 eurot.
MITTETULUNDUSÜHINGu RAPLA VALLA KÜLADE ÜHENDUS projektile „Rapla valla külade ühenduse jõuluüritus - aasta kokkuvõte" -  100 eurot.
MTÜ Loomeruumi projektile „Rapla Jõulumaa 2017" - 250 eurot.


Määrati Vaopere külas asuva Koidu katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele alljärgnevad lähiaadressid: Koiduotsa, Vahekoidu, Koidupõllu ning sihtotstarbed: maatulundusmaa.

Moodustati ametisse nimetatava Rapla Vallavalitsuse perekonnaseisuametniku ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon koosseisus:
komisjoni esimees: Piret Minn, vallavanem;
liikmed:
Rita Triinu Peussa, Rapla Vallavalitsuse kultuurinõunik;
Väino Sassi, kultuurikomisjoni esimees;
Ants Soodla, Rapla vallasekretär;
Kaire Sädemets, Rapla Vallavalitsuse jurist.


Tutvuti kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotlemise võimalustega ja Rapla Vallavalitsuse ametnike ning töötajate värbamise ja valiku korra eelnõuga. Lisaks arutati Rapla Vallavalitsuse töökorralduse ning jooksva töö korraldamise küsimusi.