Rapla Vallavolikogu 30. novembri istungil

Otsustati tagada meetme "Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" alusel esitatud projekti "Kaiu Põhikooli õppehoone rekonstrueerimine"  finantseerimise omaosalus  185 600  euro ulatuses, arvestades eeltoodud summaga Rapla valla 2018. a eelarves.

 

Otsustati maksta ühinenud valdade volikogu esimeestele ja vallavanematele hüvitist nende volituste tähtajalisel lõppemisel:
1) neile, kes on vallavanema või volikogu esimehena töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeva, ühekordset hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu või hüvituse 12-kordses ulatuses järgmiselt:
- Raikküla vallavolikogu esimees Anne Kalf – 3727 eurot ja 28 senti;
- Raikküla vallavanem Anne Leht – 19 177 eurot ja 50 senti;
- Rapla vallavolikogu esimees Tarmo Lukk – 6000 eurot;
- Rapla vallavanem Kalle Toomet –  26 400 eurot.
2) neile, kes on vallavanema või volikogu esimehena töötanud vähem kui ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeva, ühekordset hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu või hüvituse kuuekordses ulatuses järgmiselt:
- Kaiu vallavolikogu esimees Sirje Laansoo – 843 eurot ja 78 senti;
- Kaiu vallavanem Ülle Kiviste – 6827 eurot ja 52 senti.

Viidi läbi Juuru ja Kaiu osavaldade põhimääruste esimene lugemine.


Kinnitati Rapla Vallavalitsuse liikmed järgmiselt:
1) vallavanem Piret Minn;
2) vallavalitsuse liige Meelis Mägi (majandusvaldkond);
3) vallavalitsuse liige Küllike Orul (rahandusvaldkond);
4) vallavalitsuse liige Anne Leht (Raikküla piirkond).

Viidi läbi Rapla Vallavalitsuse põhimääruse esimene lugemine.

Nimetati Rapla valla esindajateks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul (Linnade Päeval) Rene Kokk,  Tarmo Lukk, Piret Minn ja Meelis Mägi.
Määrati Rene Koka asendajaks Andrus Tamm, Tarmo Luki asendajaks Hans Liibek, Piret Minni asendajaks Anne Leht, Meelis Mägi asendajaks Aili Normak.

Nimetati Rapla valla esindajaks Eesti Linnade Liidu volikogus Rene Kokk ja Piret Minn.
Määrati Rene Koka asendajaks Tarmo Lukk, Piret Minni asendajaks Meelis Mägi.


Nimetati Rene Kokk Rapla Vallavolikogu esindajaks Raplamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul, tema asendajaks  määrati Tarmo Lukk.

Nimetati Piret Minn Rapla Vallavalitsuse esindajaks Raplamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul, tema asendajaks  määrati Meelis Mägi.