Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala projekteerimise hange

Rapla Vallavalitsus kutsub osalema Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala
projekteerimise riigihankes.
Riigihanke eesmärk on pädeva koostööpartneri leidmine Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi õueala rajatiste eel- ja põhiprojekti koostamiseks.

Projekteeritav õuela peab moodustama selgeltloetava karakteriga terviklahenduse, mille
elemendid sobivad omavahel ja täiendavad üksteist.  Õuealal peaks leidma tegevust igas
vanusegrupis õpilased. Samuti tuleb arvestada erinevate tegevustega.

Kogu projekteeritaval alal nähakse ette liikumissuundadega sobivad käiguteed ja –rajad, kavandadakse haljastus, istumis- ja puhkekohad koos atraktsioonidega, prügikastid, väikevormid, samuti asukohad iga lennu istutatavale puule ning õpilaste valmistatud pinkidele ja teistele väikevormidele.

Pakkumised tuleb esitada 27. märtsiks 2017.

Täpsem informatsioon hanke kohta on saadaval riigihangete registris.