Raplamaa ja Läänemaa moodustavad ühise Digikonna

Digikond on Raplamaa ja Läänemaa omavalitsuste ühine algatus, mis loodi selleks, et kõikidel
kodudel ja ettevõtetel oleks võimalus liituda valguskaabliga, mille kaudu jõuavad majja ülikiire
internetiühendus, televisiooni- ja telefoniteenused ning mitmeid teised kaasaegsed teenused.
Digikonna ettevalmistava projekti käigus selgitatakse välja elanike ja ettevõtete vajadused
tänapäevase lairibaühenduse järele. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid
valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud turutõrke
piirkondadesse.
Digikonna projektiga on liitunud kõik Raplamaa omavalitsused, Põhja-Läänemaa omavalitused
ning Türi vald Järvamaalt. Projekti juhivad Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Läänemaa
Omavalitsuste Liit.
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Margus Jaanson: "Tänasel päeval puudub
kaasaegse internetipüsiühenduse kasutamise võimalus Raplamaa hajaasustusega piirkondades
ning on teada, et sideettevõtjad seda ärilistel alustel ehitama ei hakka.
Kiire ja stabiilne lairibaühendus on tänapäeval vajalik nii ettevõtluses kui inimeste igapäevases
elukorralduses, mis võimaldaks elukohaks maapiirkonda valida. Ilma kaasaegse digitaristuta ei
ole juba praegu võimalik tegeleda ettevõtlusega, haridust omandada ega osaleda kodanikuna
infoühiskonnas. Tulevikus liigub järjest rohkem teenuseid internetti ning aina kasvavad
andmesidemahud nõuavad kiiret ja stabiilset ühendust.
Raplamaa omavalitsused soovivad kaotada digilõhe linna ja maa vahel, mis praegu jätab
maapiirkonna elanikud kehvemasse olukorda. Digikonna projekti elluviimisel saavad
maapiirkonnad kasutada samu teenuseid nagu linna kortermajade elanikud."
Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Deiw Rahumägi: "Läänemaa on hõredalt
asutatud maakond, kus elavad ja tegutsevad toimekad inimesed ja ettevõtted. Selleks, et
maakond saaks pidevalt areneda vajame paremaid internetiühendusi, kui täna sideettevõtjad
õhu kaudu meile pakkuda suudavad. Olgu see kaugtöö, haridus, turvalisus, tervishoid,
sotsiaalteenuste tugi, meelelahutus või "nutimaja" lahendus – kõik vajavad järjest suurema
läbilaskevõimega lairibaühendust.
Selleks, et Läänemaa elanikud ja ettevõtted saaksid osa kõikidest infoühiskonna hüvedest, peab
valguskaabel jõudma tulevikus igasse Läänemaa majja."
Digikonna projekti teostava Topest OÜ esindaja Olav Harjo sõnul tuleb aktiivselt panustad maa
ja linna vahel oleva digilõhe hävitamisse. „Ei saa jääda ootama ja lootma, et sideettevõtjad ehk
kunagi tulevad ja missioonitundest ühendavad maapiirkondade majad kaasaegsete
ühendustega. Seda ei juhtu, kuna see ei ole neile majanduslikult tasuv. Ainult riigi ja
omavalitsuste toel ning aktiivsete inimeste kaasamisel on võimalik viia valguskaabliühendused
maapiirkonnas olevate majadeni."
Digikond on sõsarprojekt DigiMaa-le Harjumaal ja DigiTee-le Pärnumaal.
Lisainfo:
Margus Jaanson, ROL juhatuse esimees
tel: 5063873 ; e-post: margus.jaanson@juuru.ee
Deiw Rahumägi, LOVL juhatuse esimees
tel: 5015563; e-post: deiw.rahumagi@novavald.ee
Olav Harjo, Topest OÜ juhatuse liige
tel: 5035232; e-post: olav@topest.ee