Raplamaa noortekeskused said üle 11 000 euro projektirahastust

Raplamaa noored saavad sel aastal osaleda mitmes huviringis ja sündmustel, mis teostuvad tänu Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursile.

Ühtekokku eraldati riigi toetus kaheksale projektile kogusummas 11 015,19 eurot. Rahastuse abiga viiakse tänavu Raplamaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi, samuti soetatakse vahendeid. Näiteks on kavas vaimse tervise arendamine, kokandusring ja seiklusmatkad.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud Epp Reediku sõnul esitasid Raplamaa noortekeskused head projektid, kuid võinuks olla rahastuse küsimisel aktiivsemad.

"Raplamaa noorsootöö on alati paistnud silma sisukate ja huvitavate tegevustega ning avatud noortekeskuste konkurss on üks võimalus neid rahastada. Seepärast oleks oodanud suuremat pealehakkamist, kuid sellele vaatamata saab esile tõsta esitatud taotluste kvaliteeti," ütles Reedik. "GoPro kaamera, vaimse tervise arendamine, tegevused kokandusest seikluslike matkadeni ja mitmed muud sündmused saavad kindlasti olema noorte seas oodatud."

Reedik tõstis esile Kohila noortekeskuse projekti, mis oli terviklik ja koos noortega tõeliselt hästi läbi mõeldud. Tegemist on vaimset tervist edendava projektiga "Minu vaimsus", kuhu on planeeritud noortele vajalikel teemadel koolitusi (nt ajajuhtimine), lõõgastavaid tegevusi (nt jooga) ja palju muud, mis kõik ühel või teisel moel panustavad noore vaimse tervise edendamisse.

Maakonnale eraldatava toetussumma suurus sõltub seal elavate noorte arvust. Nii oli mõnes maakonnas, kus oli palju taotlejaid, iga euro peale tihe konkurents. Mõnes aga sai kõiki projekte toetada täies mahus.

Ühtekokku esitati avatud noortekeskuste projektikonkursile 222 projekti, mis on 15 võrra enam kui eelmisel aastal. Maakondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel eraldatakse selle aasta konkursi raames toetust 178 projektile üle kogu Eesti kogumahus 236 197 eurot.

Raplamaal avatud noortekeskuste projektikonkursist rahastuse saanud projektid:
Hageri avatud noortekeskus; "Seitse sammu edasi"; 1495 eurot
Järvakandi Avatud Noortekeskus; "Järvakandi ANK huvitegevused – kompassiks noorte elukutse valiku suunas"; 1038,79 eurot
Kehtna avatud noortekeskus; "Noored, film ja meedia - koos ekraanile"; 1360,8 eurot
Kohila Avatud Noortekeskus; "Minu vaimsus"; 1200 eurot
Märjamaa valla noortekeskus; "Loodus õpetab!" 1751,76 eurot
Raikküla Avatud Noortekeskus; "Purku noortetoa stuudio arendamine"; 1318,84 eurot
Rapla avatud noortekeskus; "Ühtne Meeskond"; 1350 eurot
Vana-Vigala ANK; "Kogemus rikastab!"; 1500 eurot

Lisainfo
Agne Adler
Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel 735 0354
Mob 5688 3685
agne.adler@entk.ee
www.entk.ee