Raplamaa Partnerluskogu teatab:

Raplamaa Partnerluskogu annab teada, et 30.01.2017 Raplas meede 1 "Kogukonna investeeringud" infopäev.

Infopäev toimub  Rapla  riigimaja II korruse saalis.


Oodatud on MTÜde, SAde ja kohaliku omavalitsuse esindajad, kes soovivad esitada investeeringu- või soetusprojekte. Anname ülevaate LEADER määruse tingimustest, nõuetest, vormidest, esitatavatest lisadokumentidest ning taotluse esitamisest e-PRIA kaudu.