REGISTREERI END RAPLA VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD RAPLA VALLA!
MEID ON 1. november 2016 SEISUGA 9270.

 

Vallale on ametlikult 1. jaanuariks registreeritud elanike arv väga oluline, kuna sellest sõltub järgmise aasta tulubaas (laekumine üksikisiku tulumaksust ja eraldis riigieelarve tasandusfondist). Elanike maksutulu eest saame toetada meie huvikoole ja noortekeskusi; parandada ning ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid; hooldada haljasalasid, terviseradasid ning  luua juurde kooli- ja lasteaiakohti.

Kui Sa elad Rapla vallas ja ei ole veel ennast mingil põhjusel vallakodanikuks registreerinud, siis kutsume Sind seda tegema. Vormistades elukohateate enne 31. detsembrit 2016, annad oma panuse koduvalla arengusse juba järgmisel aastal!

Kuidas Rapla valla elanikuks registreerida? (vajuta aktiivsele tekstiosale)
Elanikuks registreerimine on lihtne! Rahvastikuregistris olevaid elukohaandmeid saab kontrollida ning muuta pöördudes Rapla Vallavalitsuse kantseleisse või sisenedes ID-kaarti kasutades kodanikuportaali www.eesti.ee. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
• eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik;
• kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis.

Lisainfo (vajuta aktiivsele tekstiosale) rahvastikuregistri spetsialisti telefonil 489 0543, e-post: eha.tolm@rapla.ee.

Toetused ja soodustused vallaelanikele
Rapla vald pakub toetusi ja erinevaid soodustusi valda registreeritud kodanikele. Valla eelarvest finantseeritavad toetused on näiteks: sünnitoetus, 1. klassi astuja toetus, huvikooli toetus, kooliõpilaste sõidusoodustus jm. Samuti kohustub vald tagama oma elanikele lasteaiakohad.

Foto: Siim Solman