Riigigümnaasiumi moodustamine

 

Teisel veebruaril käesoleval aastal kirjutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps allkirja käskkirjale nr 1.1-2/17/34, millega moodustas alates 1.02.2017 Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava gümnaasiumi – RAPLA GÜMNAASIUMi. 


Kool alustab tööd 1.09.2018. Ministeerium plaanib kooli õpilaste arvuks kuni 430 (aastatel 2023-2030)  ja kuni 360 (aastaks 2040).

Projekteerimine on lõpusirgel. Riigigümnaasiumi hooneks rekonstrueeritakse olemasolev ajaloolise väärtusega koolihoone Raplas aadressil Kooli tn 8, millele ehitatakse juurdeehitus. Olemasolev hoone säilitatakse võimalikult algsel kujul. Juurde ehitatava hooneosa arhitektuurne lahendus arvestab kahe eri ajastust hoone eripäraga, samas järgib tervikut. Hoone ehitust finantseeritakse EL struktuurifondi vahenditest meetme „Gümnaasiumivõrgu korrastamine 2014-2020" alt. Uue kooli tööks vajaliku eelarve tagab Haridus- ja Teadusministeerium.

Järgneb kooli põhimääruse kinnitamine. Vastava eelnõu on Rapla Vallavalitsus kooskõlastanud. Direktori ametikoha täitmiseks korraldab Haridus- ja Teadusministeerium konkurssi lähima kuu jooksul. Rapla Gümnaasiumi õpetajate vabadele ametikohtadele kuulutatakse välja konkurss hiljemalt 1.04.2018. Töölepingud õpetajate ning teiste töötajatega sõlmitakse hiljemalt 20.08.2018.

Õpilased, kes 2018 aasta sügiseks on 11. ja 12. klassis, jätkavad õpinguid riigigümnaasiumis 10. klassis valitud suunal. Uute gümnasistide jaoks tagatakse Rapla Gümnaasiumis vähemalt neli õppesuunda.