Talgutest ja tuletegemisest

Päästeamet juhib tähelepanu tuleohutusele.

Homme, 6. mail leiab aset järjekordne Teeme Ära! talgupäev. Paneme kõigile talgulistele südamele, et enne kui hakkate oksarisu või lehti põletama, olge veendunud, et teete seda ohutult. Hetkel kehtib tuleohtlik aeg, mis tähendab seda, et lõket võib teha ainult selleks ette nähtud kohal. Näiteks metsaaladel võib teha lõket ainult selleks ettevalmistatud kohtades (RMK puhkealad), metsas ja raiesmikel tuld enam teha ei tohi. 

Koduaedades valmistage samuti lõkkekoht vastavalt nõuetele ette ning ärge jätke lõket järelevalveta.  Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema hoonetest, puuriitadest või muudest põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 8 meetri kaugusel. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab koht paiknema hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast vähemalt 15 meetri kaugusel. Suure tuulega, mis on üle 5,4 meetri sekundis (liigutab puude keskmise suurusega oksi) lõket teha ei tohi.