Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste
Büroo (ÕTB) alustab aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise,
raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike
õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda
ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja
abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla
vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti
koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Raplamaal osutatakse teenust kord kvartalis Raplamaa Puuetega Inimeste Kojas, Kuusike tee 5, Rapla. 
Esimene nõustamine toimub 20. aprillil.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel:
601 5122 või 53 850 005 (SMS)
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt:
http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614,
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.