Tuleohtliku aja määramine kogu Eesti territooriumil

Päästeamet määras oma 12.04.2017 käskkirjaga nr 1.1-3.1/94 tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017.a kogu Eesti territooriumil.

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:

  • küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
  • kuluheina ja roostiku põletamine;
  • muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.