Vajatakse noorsootöötajat

Rapla valla Avatud Noortekeskus võtab tööle

1,0 koormusega ja 0,5 koormusega (lapsehoolduspuhkuse asendaja) NOORSOOTÖÖTAJA.
Töö sisu:

 • noortekeskuses noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
 • noorsootööalaste projektide läbiviimine ja vastutamine;
 • koostöö suurendamine valla koolide, noortekeskuste ja -tubadega noorsootöö tasandil;
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorte töömaleva korraldamine.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset ning rutiinivaba tööd noortega;
 • võimalust eneseteostuseks;
 • erialaseid täiendkoolitusi.

Eeldame:

 • vähemalt keskharidust;
 • organiseerimis- ja algatusvõimet;
 • motivatsiooni noortega töötada;
 • aktiivsust ja loomingulisust;
 • arvuti kasutamise oskust;
 • B-kategooria autojuhi lubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb:

 • noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialane haridus;
 • eelnev töökogemus noortega;
 • projektitöö kogemus;

Kandidaat esitab järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;

Konkursil osalemise dokumendid palume saata hiljemalt 10. november 2017 meilile
raplaank@gmail.com Märksõnaks „Noorsootöötaja konkurss".

Lisainfo: raplaank@gmail.com, 58 049 470
Tööle asumine 1.0 koormusega november 2017 ja 0,5 koormusega jaanuar 2018
Tegevust toetab ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine".