Viimased tunnid 2017. aasta kaasavale eelarvele hääle andmiseks

20. märtsil kella 17.00 saab veel anda hääle käesoleva aasta kaasava eelarve ideede toetuseks.

Ideedega saab tutvuda ja elektrooniliselt hääletada valla kodulehel.

Praeguseks on elektrooniliselt hääletanud üle 400 inimese. Neile lisanduvad raamatukogudes ja vallamajas paberkandjal hääle andnud.