Volikogu kinnitas elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused

22. detsembril 2016. a toimunud Kaiu Vallavolikogu, Raikküla Vallavolikogu ja Rapla Vallavolikogu ühisistungil kinnitas Rapla Vallavolikogu otsusega nr 73 haldusreformi käigus Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Rapla vallas:

1. detsembri 2016 seisuga koostatud hääletajate nimekirja oli kantud 7536 vähemalt 16-aastast hääletama õigustatud isikut.
Küsitluses osales 91 vähemalt 16-aastast Rapla vallas elavat hääletama õigustatud isikut.
 Küsitluse tulemused:
1) Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise poolt 63 hääletanut;
2) Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise vastu 27 hääletanut.
Küsitluse tulemuste kindlakstegemisel üks oli kehtetu küsitlussedel.

Volikogu otsusega saab tutvuda siin või Rapla valla dokumendiregistris: http://avalik.amphora.ee/raplavv/index.aspx?type=12&id=202776