2012 aasta

14.05.14


Rapla valla 2012. aasta eelarve
Rapla valla 2012. aasta eelarve seletuskiri
Rapla valla 2012. aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine (Lisa 1, Lisa 2)
Rapla valla 2012. aasta I lisaeelarve
Rapla valla 2012. aasta II lisaeelarve
Rapla valla 2012. aasta II lisaeelarve seletuskiri
2012 majandusaasta aruanne
Revisjonikomisjoni arvamus
Vandeaudiitori aruanne 2012 Rapla


Andmed 2012. a vastu võetud eelarve kohta:

 

Rapla valla 2012. a eelarve II lugemine esitlus

Rapla Vallavolikogu 22.12.2011 istungi protokoll
Rapla Vallavolikogu 26.01.2012 istungi protokoll
Rapla Vallavolikogu 01.03.2012 istungi protokoll

Rapla Vallavolikogu 13.12.2011 kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 21.02.2012 kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 15.12.2011 majanduskomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 19.01.2012 majanduskomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 12.10.2011 sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 09.11.2011 sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 19.12.2011 eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 09.01.2012 eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 27.02.2012 eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 25.06.2012 eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

Rapla Vallavolikogu 28.06.2012 istungi protokoll

Rapla valla 2012 a II lisaeelarve I lugemine

Rapla Vallavolikogu 22.10.2012 eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
Rapla Vallavolikogu 25.10.2012 istungi protokoll

 

Toimetaja: ANNELI PÄRNA