2013 aasta

25.04.16

Rapla valla 2013. a majandusaasta aruanne
Vandeaudiitori aruanne 2013
Revisjonikomisjoni arvamus 2013
Volikogu otsus nr 29, 26.06.2014

2013. aasta eelarvega seotud materjalid:

20.12.2012 Istungi protokoll
31.01.2013 Istungi protokoll

Eelarve 2013 lisa I lugemine
Eelarve 2013 lisa II lugemine
Eelarve seletuskiri 2013 I lugemine
Eelarve seletuskiri 2013 II lugemine

Protokoll 22.01.2013 Kultuur
Protokoll 24.01.2013 Majandus
Protokoll Eelarve 17.12.2012
Protokoll 10.01.2013 Haridus
Protokoll 12.12.2012 Sotsiaal
Protokoll 16.01.2013 Sotsiaal
Protokoll Eelarve 28.01.2013

Volikogu määrus nr 1 31.01.2013
Volikogu määrus nr 1 lisad 1-3 31.01.2013
Volikogu määrus Rapla valla 2013. a I lisaeelarve

2013 Lisaeelarve I lugemine. Seletuskiri.
2013 Lisaeelarve II lugemine. Seletuskiri
I lisaeelarve määrus nr 8. 27.06.2013

30.05.2013 istungi protokoll. Kultuur
27.05.2013 protokoll. Eelarve
16.05.2013 protokoll. Haridus
13.06.2013 protokoll. Haridus
27.06.2013 istungi protokoll
18.06.2013 istungi protokoll. Kultuur
19.06.2013 protokoll. Sotsiaal
25.06.2013 protokoll. Eelarve

Seletuskiri Rapla valla 2013. aasta II lisaeelarve juurde
Rapla valla 2013. a II lisaeelarve määrus 12. 27.09.2013
Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 23.09.13
Istungi protokoll 27.09.2013

2013 aasta eelarve - vallavalitsuse dokumendid:

Vallavalitsuse istungite protokollid:

04.06.2012
10.09.2012
10.12.2012
17.12.2012
22.10.2012
24.09.2012
26.11.2012
29.10.2012

Vallavalitsuse määrused:

Alaeelarvete kinnitamine
Lisa 1
Lisa 2