2017. a kaasav eelarve

11.04.17

Rapla valla 2017. aasta kaasava eelarve võiduidee on selgunud: Rapla saab supluskoha.
 
Rapla valla elanikud said kolmandat aastat pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades otsustada, mille jaoks nad sooviksid kasutada kuni 30 000 eurot valla eelarvest.

Sel aastal laekus tähtajaks, 22. jaanuariks, üheksa ideed. Laekunud ideid analüüsiti ja täpsustatid ideede esitajatega. Analüüsi ja sõelumise käigus leiti, et kõik esitatud ideed vastavad kaasava eelarve korrale ning on võimalik saata rahvahääletusele. Esitajad said oma ideid tutvustada Rapla Vallavalitsuses toimunud infotunnil. Kaasavat eelarvet, ideid ja rahvahääletust tutvustati korduvalt nii Rapla Teatajas, valla kodulehel, valla Facebooki lehel, infostendidel kui Tre Raadios.

Hääletamine viidi läbi 10. märtsist 20. märtsini. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva, 30. jaanuari 2017, seisuga Rapla vallas.

Käesoleval aastal osales hääletamisel rekordarv inimesi: 539, neist hääletas elektroonilisel 430 ja raamatukogudes ning vallamajas kohapeal käis 108 inimest.

Parimaks ideeks valis rahvas  243 poolthäälega sellel aastal Vesiroosi tiigi ujumiskoha loomise.

Vesiroosi terviserajal saab talvel suusatada, uisutada ja suvel joosta või tervisekõndi teha.  Rapla mitteametlikusse ujumiskohta (rahvakeeles tuntud „saviaugud") paigaldati 2014. aastal ujumissild, kuid tiigi juures puudub eraldatud rannaala, samuti puuduvad riietumiskabiinid, esmased päästevahendid ning  prügikastid. Tiik ise on taimestikku täis kasvanud.

Kuna Raplas alternatiivsed võimalused ujumiseks puuduvad, siis on Vesiroosi tiigi ujumiskoha loomine elanike jaoks väga oluline.

Plaani järgi valmib supluskoht sel aastal, tööd selleks on alanud.