Ajalugu

6.03.17

 

Rapla vald moodustati Rapla talurahvaasjade komissari otsusega 3. märtsil 1891 nr 15 ja tema koosseisu läksid Rapla, Alu (Allo), Valtu (Waldau), Hagudi (Haggud), Kodila (Koddil), Sikeldi (Siklecht), Kuusiku (Saage), Seli (Sellie) ja Palamulla kogukonnad. Kuni 1938. aastani neid piire ei muudetud.

1945. aastal moodustati Rapla valla TSN Täitevkomitee juurde neli külanõukogu: Valtu, Hagudi, Sikeldi ja Rapla külanõukogud. Valdade likvideerimisega 1. augustil 1950 jäid eksisteerima nimetatud külanõukogud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee juhtimisel.

1954. aasta 1. juulist reorganiseeriti uuesti külanõukogusid. Rapla külanõukogule liideti juurde Hageri külanõukogust Kodila sovhoosi Kelba osakond (Kelba ja Ohulepa külad) ning Juuru külanõukogust Purila sovhoosi keskus ja Seli sanatoorium. 1963. aasta oktoobris liideti Rapla külanõuoguga Kohila külanõukogu endine „Tõnise" sööda-nuumbaas. 1972 anti Rapla Külanõukogust Sauna, Kumma, Hertu, Saksa, Nurme ja Põrsaku külad Kehtna KN koosseisu.

1. novembril 1990 sai Rapla alev omavalitsusliku haldusüksuse õigused. 21. veebruaril 1991 anti Rapla külanõukogule valla õigused. 10. augustil 1993 sai Rapla linna õigused. 2002. aastal ühinesid Rapla linn ja seda ümbritsev Rapla vald.