DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu...

Tallinna mnt 2 kinnistu detailplaneering Rapla linnas

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 algatati Rapla vallas Uuskülas Hoolekandekeskuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Uuskülas...

Hoolekandekeskuse detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 algatati Rapla vallas Uuskülas Hoolekandekeskuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Uuskülas...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe...

Sõerumäe detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 21 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 49 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 49 maaüksus...

Tallinna mnt 49 detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 21 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 49 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 49 maaüksus...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine.  Detailplaneeringuga on hõlmatud...

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine.  Detailplaneeringuga on hõlmatud...

Rapla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 1 algatati Rapla valla Väljataguse külas üldplaneeringut järgiv Käopesa detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu...

Käopesa, Väljataguse küla

Rapla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 1 algatati Rapla valla Väljataguse külas üldplaneeringut järgiv Käopesa detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu...

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele...

Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele...

Valtu külas Arturi tn 3, Arturi tn 4 ja Luha tn 1a kinnistutele on esitati taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kahe laohoone püstitamiseks...

Arturi detailplaneering, Valtu küla

Valtu külas Arturi tn 3, Arturi tn 4 ja Luha tn 1a kinnistutele on esitati taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kahe laohoone püstitamiseks...

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna...

Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna...

Rapla Vallavolikogu 26.veebruari 2015 otsusega nr 5 algatati Rapla valla Rapla linnas Sauna tn 6 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0017, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2673 m2) ...

Sauna tn 6 kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 26.veebruari 2015 otsusega nr 5 algatati Rapla valla Rapla linnas Sauna tn 6 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0017, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2673 m2) ...

Esitatud on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus Seli külas Koprajõe kinnistule (katastritunnus 66903:002:0069, pindala 4,25 ha, 100% maatulundusmaa) eesmärgiga luua...

Koprajõe detailplaneeringu lähteseisukohad

Esitatud on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus Seli külas Koprajõe kinnistule (katastritunnus 66903:002:0069, pindala 4,25 ha, 100% maatulundusmaa) eesmärgiga luua...

31.08.2017 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus Kuku külas Väike-Küünimäe maatulundusmaa maaüksuse ja lähipiirkonna arendamiseks vajaliku detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu...

Väike-Küünimäe detailplaneeringu lähteseisukohad

31.08.2017 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus Kuku külas Väike-Küünimäe maatulundusmaa maaüksuse ja lähipiirkonna arendamiseks vajaliku detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu...