DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Koostatud on Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungil päevakorras. Detailplaneeringuga...

Tallinna mnt 2 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad

Koostatud on Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungil päevakorras. Detailplaneeringuga...

Koostatud on hoolekandekeskuse detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungil päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla...

Hoolekandekeskuse detailplaneeringu lähteseisukohad

Koostatud on hoolekandekeskuse detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungil päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla...

Koostatud on Sõerumäe detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Tuti...

Sõerumäe detailplaneeringu lähteseisukohad

Koostatud on Sõerumäe detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Tuti...

Koostatud on Tallinna mnt 49 detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla...

Tallinna mnt 49 detailplaneeringu lähteseisukohad

Koostatud on Tallinna mnt 49 detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla...

Koostatud on Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud...

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu lähteseisukohad

Koostatud on Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamine on Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 istungi päevakorras. Detailplaneeringuga on hõlmatud...

Rapla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 1 algatati Rapla valla Väljataguse külas üldplaneeringut järgiv Käopesa detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu...

Käopesa, Väljataguse küla

Rapla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 1 algatati Rapla valla Väljataguse külas üldplaneeringut järgiv Käopesa detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu...

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele...

Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele...

Valtu külas Arturi tn 3, Arturi tn 4 ja Luha tn 1a kinnistutele on esitati taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kahe laohoone püstitamiseks...

Arturi detailplaneering, Valtu küla

Valtu külas Arturi tn 3, Arturi tn 4 ja Luha tn 1a kinnistutele on esitati taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kahe laohoone püstitamiseks...

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna...

Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna...

Rapla Vallavolikogu 26.veebruari 2015 otsusega nr 5 algatati Rapla valla Rapla linnas Sauna tn 6 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0017, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2673 m2) ...

Sauna tn 6 kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 26.veebruari 2015 otsusega nr 5 algatati Rapla valla Rapla linnas Sauna tn 6 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0017, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2673 m2) ...

Esitatud on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus Seli külas Koprajõe kinnistule (katastritunnus 66903:002:0069, pindala 4,25 ha, 100% maatulundusmaa) eesmärgiga luua...

Koprajõe detailplaneeringu lähteseisukohad

Esitatud on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus Seli külas Koprajõe kinnistule (katastritunnus 66903:002:0069, pindala 4,25 ha, 100% maatulundusmaa) eesmärgiga luua...