Alu aleviku soojusmajanduse arengukava

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne", tegevus „Soojusmajanduse arengukava koostamine".

Kavandatud kogumaksumus: 3660 eurot, millest struktuuritoetus 3294 eurot ja Rapla valla omaosalus 366 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 17.12.2015, lõppkuupäev 04.07.2016.

Projekti eesmärk: Arengukava koostamise eesmärgiks on välja selgitada ja kokku leppida sobivaimad lahendused Alu aleviku soojusmajanduse arenguks, arvestades realistlikke vajadusi ja võimalusi.

Projekti tulemused: Avaliku sektori, soojusettevõtete ja soojusmajanduse spetsialistide koostöös valminud soojusmajanduse arengukava kümneks aastaks.

Lühikirjeldus: Alu alevikus asub Alu kaugküttepiirkond. Katlamaja on renoveeritud, kuid trassid on renoveeritud vaid osaliselt. Arengukava koostamise eesmärgiks on välja selgitada ja kokku leppida sobivaimad lahendused Alu soojusmajanduse arenguks, arvestades realistlikke vajadusi ja võimalusi. Projekti tulemuseks on avaliku sektori, soojusettevõtete ja soojusmajanduse asjatundjate koostöös valminud Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kümneks aastaks.

Uudis valla kodulehel asub SIIN.