Alu Hariduskeskuse rekonstrueerimine energiatõhusaks hooneks Raplamaal

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Eesti-Šveitsi koostööprogramm, toetuse korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Meede " Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine".

 

Kogumaksumus: 2 052 286 eurot, millest toetus 943 366 eurot ja Rapla valla omaosalus 1 108 920 eurot.

Projekti elluviimise aeg: 2015-2016.

Projekti eesmärk: Toetuslepingu eesmärgiks on toetada abikõlblike kulude ulatuses rekonstrueeritava energiatõhusa Alu Hariduskeskuse rekonstrueerimist ning seeläbi vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni, tõstes avalike hoonete energiatõhusust ja parandades inimeste elukeskkonda energiatõhusate hoonete propageerimisega.

Projekti tulemus: Energiatõhus Alu Hariduskeskuse hoone, kus paiknevad kool, lasteaed, raamatukogu.

Lühikirjeldus: Projekti raames rekonstrueeritakse 1970. aastal ehitatud amortiseerunud avalik hoone tänapäevaseks energiatõhusaks majaks, kus asuvad lasteaed, põhikool ja raamatukogu. 

Uudis valla kodulehel asub SIIN ja SIIN

Alu hariduskeskuse avamise pressiteade.