Alu pargi tiigid

13.04.15

 

Töö nr: IB36-2/2012
Koostaja: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Tellija: Rapla Vallavalitsus
Objekti asukoht: Raplamaa Rapla vald Alu alevik


ALU PARGI TIIGID 
PÕHIPROJEKT

Projektalal paiknevad mälestised:
Alu mõisa park (reg. nr: 15324)
Alu mõisa peahoone (reg. nr: 15323)
Alu mõisa ait-kuivati (reg. nr: 15325)

Projekteerijad: Raul Tihane, Liisa Prost
Juhataja:   Urmas Nugin 
TARTU 2013

Alu mõisapargi renoveerimistööd.

Lisad:

LISA 1. Sette proovid

LISA 2. 20142 km 2_6-2_85 Raplamaa_ Alu pargi rek tingimused

LISA 3. HJR_14-4_9075_2_07052013_1028152

Lisa 4. Savikangad

LISA 5. Eccua Kuiv-hüdrant-2013-2

LISA 6. Kooskõlastuste koondtabel

LISA 7. Pargi kinnistu kooskõlastusleht

LISA 8. K-4.2-2_13_9912

LISA 9. Keskuse tee 7 kinnistu kooskõlastusleht

LISA 10. SW Energia OÜ kooskõlastus

LISA 11. alu tiigi kooskõlastus

LISA 12. dokumentatsioon_ES3956

LISA 13. Re  Alu pargi tiigid

LISA 14. 20142 km 0_0 - 0_7 Raplamaa_ Alu pargi rek kooskõlastus

LISA 15. HJR_14-4_9075_5_06062013_1049717

LISA 16. HJR_14-4_9075_6_07062013_1050205

LISA 17. Projekti kk leht_Alu pargi tiigid

Lisa 18. Päästeameti kooskõlastus

 

Joonised:

J_01 Alu lähiümbruse veestiku skeem

J_02 üldplaan (raieplaan)

J_03 tiikide profiilid 1-1...10-10

J_04 asendiplaan 1

J_05 asendiplaan 2

J_06 asendiplaan 3

J_07 lõige A-A JA B-B. Regulaator R01

J_08 lõiked C-C JA D-D

J_09 lõiked E-E, F-F JA G-G. Regulaator R02 puude säilitamine kallaste täitmisel

 

Ehitustööde maksumuse hinnang

IB 36_2_2012 Seletuskiri

V63_441

Toimetaja: ANNELI PÄRNA