Alu Sotsiaalmaja

5.11.15
 
Alu Sotsiaalmaja pakub eluasemeteenust sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele. 
 
Majas paikneb eluasemeteenuse osutamiseks 12 tuba, millest neli on 1-kohalised ja kaheksa 2-kohalised. 
Osa hoonest on ehitatud spetsiaalselt öömajateenuse pakkumiseks kuni kuuele koduta isikule. 
Teenuseid osutatakse rahvastikuregistri järgi Rapla vallas elavatele elukoha kaotanud isikutele. 
 
Sotsiaalmajas kehtib tavapärasest rangem kodukord. Majja on planeeritud ööpäevaringne valve. 
Igale isikule koostatakse isiklik resotsialiseerimise- ja rehabilitatsiooniplaan, et pöörduda tagasi tavaellu.
 
Alu Sotsiaalmaja haldab ja tegevust koordineerib Rapla Hooldekeskus.
Telefon: 5386 9456.