Alu spordihoone katuse osaline rekonstrueerimine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 

Meede "Regionaalsete investeeringutoetuste programm".

Kavandatud kogumaksumus: 77 929,74 eurot, millest toetus 32 000 eurot ja Rapla valla omaosalus 45 929,74 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 01.06.2016, lõppkuupäev 31.08.2016.

Projekti eesmärk: Alu alevikus tagatakse spordihuvilistele hea treeningkeskkond ning lastele, noortele jt elanikele head sportimise, kooskäimise ja vaba aja võimalused.

Projekti tulemused: Ehitustööde tulemusena saab üks osa spordihoonest uue katuse. Vähenevad kulud küttele ning vee läbijooksust põhjustatud niiskusekahjude likvideerimisele, jääpurikate likvideerimisele.

Lühikirjeldus: Aktiivses kasutuses olev Alu spordihoone on oma vanuse tõttu suures osas amortiseerunud, mitmeid aastaid on olnud probleemiks soojustamata ja katkine katus, mida iseloomustavad läbijooksud ja jääpurikad. Amortiseerunud võimla katuse rekonstrueerimise tulemusena tagatakse treeningrühmades ja huviringides käijatele, õpilastale, personalile, jt võimla kasutajatele paremad ja turvalisemad tingimused, mis loob eelduse kasutajate arvu säilimiseks ning hoone veelgi suuremaks kasutamiseks.

Uudis valla kodulehel asub SIIN