Alu spordihoone kõrgema osa katuse rekonstrueerimine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Meede "Regionaalsete investeeringutoetuste programm".

Kavandatud kogumaksumus: 104 443,20 eurot, millest toetus 78 330,00 eurot ja Rapla valla omaosalus 26 113,20 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 01.05.2017, lõppkuupäev 31.12.2018.

Projekti eesmärk: Spordihuvilistele Alu piirkonnast, Raplamaalt ja mujalt on hea treeningkeskkond ning lastele, noortele jt elanikele head sportimise, kooskäimise ja vaba aja võimalused Alu spordihoone näol. Spordihoone majandamise kulud on vähenenud.

Projekti tulemused: Ehitustööde tulemusena saab spordihoone kõrgem osa uue katuse. Vähenevad kulud küttele ning võimalikust vee läbijooksust põhjustatud niiskusekahjude likvideerimisele.
Lühikirjeldus: Aktiivses kasutuses olev Alu spordihoone on oma vanuse tõttu suures osas amortiseerunud, mitmeid aastaid on olnud probleemiks soojustamata ja katkine katus, mida iseloomustavad läbijooksud ja jääpurikad. 2016 rekonstrueeriti hoone madalama osa katus. Amortiseerunud võimla katuse rekonstrueerimise tulemusena tagatakse treeningrühmades ja huviringides käijatele, õpilastale, personalile, jt võimla kasutajatele paremad ja turvalisemad tingimused, mis loob eelduse kasutajate arvu säilimiseks ning hoone veelgi suuremaks kasutamiseks.

Uudis valla kodulehel asub SIIN