Ehitus ja planeerimine

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post
Meelis Mägi Abivallavanem 4890533 5063491 meelis.magi@rapla.ee
Elmar Purge Ehitusnõunik 4890537 5173059 elmar.purge@rapla.ee
Cerly-Marko Järvela Vallaarhitekt 4890519 5061360 marko.jarvela@rapla.ee
Ülo Saar Maanõunik 4890535   ylo.saar@rapla.ee
Hannes Milsaar Maakorraldusspetsialist 4890534 58188845 hannes.milsaar@rapla.ee
Sirje Salu Maakorraldusspetsialist 4890536   sirje.salu@rapla.ee
         

 

Kodanike vastuvõtuajad:

T 9.00 - 16.00

N 9.00 - 18.00

Lõuna: 13.00 - 14.00

Palume vastuvõtuaeg ametnikuga eelnevalt kokku leppida.

 

NB!

Rapla vallaarhitekti vastuvõttu ei toimu 15.juunil 2017.

Palun vajaduse korral kokku leppida täiendav vastuvõtuaeg mõnel teisel päeval.