13.08.18

 

Arengukava avalikustamine

Hea Rapla valla elanik!

Seoses haldusreformiga on selle aasta algusest koostatud meie ühinenud omavalitsusele uut arengukava aastateks 2018–2025. Hetkeks oleme jõudnud sellesse faasi, et on aeg antud dokumendi avalikustamiseks enne lõplikku kinnitamist. Arengukava eelnõu materjalid leiate allpool.

Käesolevaga kutsume kõiki üles uut arengukava läbi töötama ning kui on kohti, kus tunnete vajadust pakkuda välja muudatusi, siis seda ka tegema, saates oma ettepanekud e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Muudatusettepanekuid ootame 1. septembrini 2018.
Muudatusettepanekud palume esitada kujul:
- muudatusettepaneku esitaja;
- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
- hetkel kehtiv tekst;
- välja pakutav muudetud tekst.

Lisaks võimalusele teha ettepanekuid dokumenti kirjalikult, toimub Rapla valla arengukava 2018–2025 avalik arutelu 5. septembril kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla.

Arutelul on võimalus jätkuvalt teha omapoolseid ettepanekuid dokumenti paranduste sisseviimiseks. Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi vallavalitsuses ja volikogu komisjonides ning vastavalt nende ettepanekutele viiakse muudatused ka lõppdokumenti sisse.

Lõppdokumendi vastu võtmine on hetkel planeeritud septembrikuu volikogu istungil.

Ootame Teid arvamust avaldama ja kaasa rääkima!

HEITI VAHTRA
arendusnõunik

 

Arengukava aastateks 2018 - 2025 (EELNÕU)

Arengukava põhidokument

lisa1 - Rapla valla profiil

lisa2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

lisa3 - Rapla valla kantide arengueelistused

lisa4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2019-2022)

lisa5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2019-2022)   NB! Dokumendi eelnõu valmib septembriks


Hetkel kehtivad arengukava lisadokumendid:

Lisa 6 - endise Rapla valla haridusstrateegia kuni aastani 2025

Lisa 7 - endise Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12- endise Juuru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2021

Lisa 13 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Lisa 14 -endise Raikküla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2024

Lisa 15 - endise Rapla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026

Lisa 16 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 17 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 18 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 19 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026

Lisa 20 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

Juuru osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

 

 

Hetkel kehtivad arengukavad

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA