Arengukava ja eelarvestrateegia

16.08.17

ARENGUKAVA MUUTMINE

Rapla valla arengukava muutmise avalik väljapanek toimus 3. augustini 2017.

Arengukava esimene lugemine toimus vallavalitsuses, vallavolikogu komisjonides ja volikogus mais ja juunis, teine lugemine ja muudatuste kinnitamine on plaanis augustis.

 

Agngukava muudatusettepanekud

Eelarvestrateegia 2018 - 2021

 

 

 

RAPLA VALLA KEHTIV ARENGUKAVA

Rapla valla arengukava 2013 - 2025 vastuvõtmine
Rapla valla arengukava 2013-2025 terviktekst
Rapla valla arengukava 2013-2025 muutmise määrus nr 15 25.08.2016

Lisa 1 Rapla valla eelarvestrateegia 2017-2020
Lisa 2 Rapla valla olukorra analüüs
Lisa 3 Rapla valla olukorra analüüs - rahvastik
Lisa 4 Rapla valla olukorra analüüs - tööalane ränne
Lisa 5 Rapla valla haridusstrateegia (kuni aastani 2025) ja haridusreformi kava (2014-2018)
Lisa 6 Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava (2015-2026)
Lisa 7 Rapla linna sademevee kanaliseerimise arengukava
Lisa 8 Alu kandi arengukava 2016-2020
Lisa 9 Hagudi kandi arengukava 2016-2020
Lisa 10 Kodila kandi arengukava  2016-2020
Lisa 11 Kuusiku kandi arengukava  2016-2020
Lisa 12 Rapla kandi arengukava 2016-2020
Lisa 13 Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025
Lisa 14 Rapla valla terviseprofiil
Lisa 15 Rapla linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026
Lisa 16 Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 

Protokollid

24.09.2015 Istungi protokoll
25.06.2015 Istungi protokoll

Protokoll Eelarve 22.08.2016
Protokoll Eelarve 27.06.2016
Protokoll Eelarve 25.04.2016

Protokoll Kultuur 16.08.2016
Protokoll Kultuur 14.06.2016 
Protokoll Kultuur 17.05.2016
Protokoll Kultuur 19.04.2016

Protokoll 18.08.2016 Majandus
Protokoll 21.06.2016 Majandus
Protokoll 21.04.2016 Majandus

Protokoll Haridus 11.08.2016
Protokoll Haridus 16.06.2016
Protokoll Haridus 14.04.2016

Protokoll Sotsiaal 10.08.2016
Protokoll Sotsiaal 15.06.2016
Protokoll Sotsiaal 11.05.2016
Protokoll Sotsiaal 13.04.2016

Rapla kalmistu arengukava 2016–2025