DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Juuru Vallavalitsuse 13.05.2015 korraldusega nr 82 algatati Juuru aleviku tiheasustusalal Uus-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0053), Vana-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0052) ja Puhasti...

Uus-Kadaka detailplaneering

Juuru Vallavalitsuse 13.05.2015 korraldusega nr 82 algatati Juuru aleviku tiheasustusalal Uus-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0053), Vana-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0052) ja Puhasti...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 algatati hoolekandekeskuse detailplaneeringu koostamine Rapla valla Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0313)....

Hoolekandekeskuse detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 algatati hoolekandekeskuse detailplaneeringu koostamine Rapla valla Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0313)....

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 ja 31.08.2017 otsusega nr 46 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine....

Sõerumäe detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 ja 31.08.2017 otsusega nr 46 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine....