Haridus- ja kultuurialased õigusaktid

8.08.17

 

HARIDUS:

Elukohajargse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord terviktekst alates 01.09.2016

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotluse vormi kehtestamine

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse suuruse kehtestamine

Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Rapla Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kulude katmiseks võetava osalustasu suurus

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas

 

Hariduse arengukavad:

Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2018

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016-2018  

Alu Lasteaed-Algkooli arengukava 2015–2017

Rapla Erilasteaia Pääsupesa arengukava 2017-2019

Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2017–2019

Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava 2017–2019

Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2017–2019

 

 

HUVIHARIDUS:

 

Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus

Rapla valla eelarvest huvihariduse toetamise kord

 

KULTUUR:

 

Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumid

Rapla Keskraamatukogu põhimäärus

Rapla valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Rapla valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord