Haridus- ja kultuurialased õigusaktid

17.03.17

 

HARIDUS:

Elukohajargse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord (kehtiv kuni 31.08.2016), terviktekst alates 01.09.2016

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotluse vormi kehtestamine

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse suuruse kehtestamine

Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Rapla Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kulude katmiseks võetava osalustasu suurus

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (alates 01.09.2014)

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas

 

Hariduse arengukavad:

Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2018

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2014–2016

Kodila Põhikooli arengukava 2015–2017

 

Alu Lasteaed-Algkooli arengukava 2015–2017

Rapla Erilasteaia Pääsupesa arengukava 2014–2016

Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2014–2016

Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava 2014–2016

Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2012–2016

 

KULTUUR JA HUVIHARIDUS:

Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumid

 

Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus

 

Rapla Keskraamatukogu põhimäärus

Rapla valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Rapla valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord