Arendusprojektid

Paljude vajalike tegevuste jaoks on võimalik taotleda toetusi erinevatest fondidest ja toetusmeetmetest. Rapla Vallavalitsus on paljude aastate jooksul taotlenud toetusi ja viinud projekte ellu nii Euroopa Liidu, teiste välisriikide kui ka Eesti siseriiklike toetuste abil. Enamasti on toetusrahade taotlemine ja projektide elluviimine ajamahukad tegevused, sest neid rahasid niisama ei jaotada ning toetuste saamiseks on taotlejate vahel ka konkurents. Toetusrahade elluviimisega kaasneb raha kasutaja poolt aruandlus ning toetuse andja poolt kontroll.

Antud loetelus ei ole toodud kõiki varasemaid vallavalitsuse poolt ellu viidud projekte. Siin ei kajastu ka valla hallatavate allasutuste ega vallas tegutsevate mittetulundusühingute ja ettevõtjate projekte. Sotsiaal- ja tervisevaldkonna viimaste aastate projektid on leitavad siit http://rapla.kovtp.ee/et/projektid. Käesolevad nimekirjad täienevad pidevalt.